Työpaikkoja, työpaikkoja

Onko Pieksämäen kaupungin toteuttama uusien työpaikkojen synnyttäminen ollut riittävää? Miten kaupungin pitäisi edistää työpaikkakehitystä? Nämä olivat Keskustan kysymykset Kokoomukselle Sinun Savo -lehden kysymys kiertoon -palstalla.


Pieksämäen kuten koko maakunnan suurimpia ongelmia on väestön väheneminen. Paras lääke siihen on uusien työpaikkojen luominen. Pieksämäen kaupunki onkin viime vuosina panostanut työpaikkakehityksen edistämiseen ja jonkin verran tuloksiakin on saatu. Toistaiseksi kuitenkin lupaavia mahdollisuuksia on ollut ilmassa enemmän kuin lopulta niiden kautta syntyneitä todellisia työpaikkoja.

Koska väestökehitys kulkee yhä alaspäin, voidaan kysymykseen vastata ettei työpaikkoja ole toistaiseksi syntynyt riittävästi. Riittävällä tasolla ollaan, kun väestökato merkittävästi hidastuu tai pysähtyy. On kuitenkin syytä muistaa, että kaupungin toimesta on asian eteen ponnisteltu ja esimerkiksi työttömyyslukumme on tällä hetkellä alle valtakunnan keskiarvon.

Työpaikkoja ei luoda pelkästään virkamiestyönä tai poliittisilla päätöksillä, niitä syntyy kun useat eri palaset loksahtavat kohdalleen. Avainasemassa ovat yrittäjät. Kaupungin tehtävänä on omalta osaltaan luoda seudulle olosuhteet, joissa nämä palaset asettuvat kohdalleen ja uusia työpaikkoja syntyy.

Suurten työnantajien houkuttelun ja tukemisen ohella tulisi panostaa nykyistä voimakkaammin myös pienyritysten hankkimiseen. Suuremmat yksiköt ja hankkeet tuovat kerralla enemmän työpaikkoja, mutta pienistä puroistakin voi kasvaa suuri virta. Lisäksi pienyrittäjät ovat usein sitoutuneempia paikkakuntaan kuin suuret valtakunnalliset yritykset.

Työpaikkakehitystä ei myöskään pidä mitata pelkästään määrässä vaan myös laatu tulee huomioida. Toimenpiteitä suunnitellessa on tarkasteltava, ovatko niiden seurauksena syntyvät työpaikat pysyviä, kokoaikaisia ja vakituisia.

Kyse ei ole vain uusista työpaikoista, sillä myös nykyisten työpaikkojen säilyttäminen on tärkeää. Myös olemassa oleviin paikallisiin yrityksiin on mahdollista synnyttää uusia työpaikkoja. Julkisilla hankinnoilla on oma roolinsa tässä.

Hankintapäätösten työllistävät vaikutukset talousalueellamme tulisi huomioida kilpailutuksissa. Toisin sanoen julkisissa hankinnoissa tulisi huomioida paikalliset yritykset aina kun se on mahdollista. Tällä hetkellä pieksämäkeläiset yritykset ovat valitettavan usein jääneet ulkopaikkakuntalaisten suurempien toimijoiden jalkoihin, kun päätöksiä tehdessä ei ole huomioitu kokonaistaloudellista hyötyä seudulle tai hankinnat on kilpailutettu turhan laajoina kokonaisuuksina.

Kaupungin ohella myös jokainen pieksämäkeläinen, niin kuluttaja kuin yrittäjäkin, voi kantaa oman kortensa kekoon suosimalla paikallisia palveluja.

Heikki Skyttä
Pieksämäen Seudun Kokoomus ry

Oheinen kirjoitus on julkaistu Sinun Savossa 13.10.2010, luettavissa myös www.sinunsavo.fi

Vastaa