Pertinkujan alueen asemakaavan muutos

Pertinkujan alueen asemakaavan muutos oli alkuvuodesta kuntalaisten nähtävillä ja se herätti kohtalaisesti keskustelua ainakin sosiaalisessa mediassa. Todennäköisesti virallisia lausuntoja Pieksämäen kaupunki sai aiheesta huomattavasti vähemmän.

Osa kuntalaisista pitää asuinrakentamista, ”tornitaloja”, tervetulleena kaupunkikuvan päivityksenä nykyaikaan ja osa taas haluaisi säilyttää nykyisen avoimen nurmialueen ja järvimaiseman koskemattomana.

Muutamat ovat huomioineet myös alueen matkailullisen merkityksen, sillä kyseisen kuivahkon otsikon alle kätkeytyy myös ”Poleenin puistona” tai ”kaupungintalon rantana” tunnettu alue, jolla on vuodesta 2002 alkaen järjestetty myös Big Wheels sekä Savonsolmu Beach & Blues Party -tapahtumat.

Tämä alue on muodostanut tähän saakka erinomaisen alueen suurtenkin yleisötapahtumien järjestämiseen kaupungin keskustassa. Suomen mittakaavassa erityispiirteitä ovat laajan tapahtuma-alueen sijainti aivan keskustan ytimessä kaupallisten palveluiden äärellä, liikenteellinen saavutettavuus ja Pieksäjärven tarjoamat upeat maisemat.

Tapahtumatuotantojen kannalta alue todellakin hakee vertaistaan koko Suomessa, sillä tapahtumissa tarvittavista oheistoiminnoista alueella sijaitsee kiinteästi kulttuurikeskuksen tilat, hotelli sekä useampia kahvila- ja ravintolapalveluja.

Nyt valmisteilla olevan asemakaavan eri vaihtoehdot ovat kaikki sellaisia, että ne jatkossa merkittävästi rajoittavat ja käytännössä estävät suurten yleisötapahtumien sijoittumista alueelle.

Kaava ei merkitse automaattisesti rakentamista, mutta jo pelkkä kaava vaikuttaa tapahtumien pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Jos Pertinkujan alue halutaan varata asuin- ja liikerakentamiseen esitettyjen kaavoitusvaihtoehtojen mukaisesti, olisi kaupungin pikaisesti tarjottava jokin varteenotettava vaihtoehto tapahtumien järjestämistä varten kaupunkialueella myös tulevaisuudessa.

Riski suunnitella suurtapahtumaa parin vuoden päähän alueelle, jossa saattaa silloin olla jo ensimmäinen kerrostalon rakennustyömaa on tapahtumajärjestäjän näkökulmasta liian suuri. Useamman vuoden valmistelutyö, ennakkomarkkinointi ja tehdyt satsaukset ovat vaarassa valua hukkaan.

Epätietoisuus sitä kuinka kauan Pieksämäellä on mahdollista järjestää tapahtumia, rajoittaa olemassa olevien ja uusien tapahtumien kehittämistä, suunnittelua ja johtaa myös riskien vähentämiseksi selvittämään tapahtumapaikalle vaihtoehtoja myös talousalueen ulkopuolelta.

Monet kaupungit kalastelevat tapahtumajärjestäjiä toisilta paikkakunnilta. Jos ei ole saalistaja niin päätyy helposti itse saaliiksi eli kyllä Pieksämäenkin tapahtumille ottajia löytyy, jos täällä niiden järjestäminen käy hankalaksi.

Vaihtoehto A (c) Pieksämäen kaupunki
Vaihtoehto A (c) Pieksämäen kaupunki

Toki yhden päivän vuodesta aluetta käyttävän tapahtuman vuoksi ei kannata isoja aluevarauksia kaavoituksessa huomioida, mutta toisaalta jos alueelle olisi mahdollista houkutella vuoden mittaan useita erilaisia matkailun ja elinkeinoelämän kannalta merkittäviä yleisötapahtumia niin tapahtumien yhteenlaskettu painoarvo olisi jo erilainen.

Uusien tapahtumien kehittäminen raakileesta siihen pisteeseen, että niillä on talousalueelle matkailullista merkitystä on pitkä prosessi ja Pieksämäen sauma olisikin varmasti pyrkiä alkuvaiheessa houkuttelemaan jo olemassa olevia, kertaluonteisia tai kiertäviä tapahtumia kaupunkiin.

Se onkin nyt päättäjien tehtävä pohtia, onko Pieksämäellä halukkuutta panostaa jatkossa tapahtumamatkailuun ja lähteä kehittämään sopivia puitteita, jotka mahdollistaisivat nykyistä monipuolisemmin suurten yleisötapahtumien järjestämisen kaupunkialueella.

Ja jos tämä nähdään hyvänä ajatuksena niin nyt on myös hetki käydä keskustelua siitä mihin tällainen tapahtuma-alue olisi mahdollista sijoittaa. Onko tarvetta kehittää uudet puitteet täysin tyhjästä vai kenties jatkojalostaa nykyistä Pertinkujan aluetta asuinrakentamisen sijaan tai ohella tapahtumapuistoksi, kuten esim. Tapahtumaverkko ry on esittänyt.

Tapahtumajärjestäjien näkökulmasta hankalin on nykytilanne, jossa tapahtuma-alueesta ei ole varmuutta riittävän moneksi vuodeksi eteenpäin. 

Edustamani Big Wheels Events toivoo omassa kaavalausunnossaan, että Pieksämäen kaupunki huomioi tulevissa kaavoitusratkaisuissaan myös tapahtumamatkailun tarpeet ja yhdessä alan toimijoiden kanssa selvittää pikaisesti vaihtoehtoisia riittävän laajoja ja monipuolisia tapahtuma-alueita, joiden tulisi olla kävelyetäisyydellä keskustan kaupallisista palveluista ja tarjota riittävän tasaista ja kantavaa maapohjaa tapahtumien järjestelyyn häiritsemättä lähialueen asukkaita ja muita toimintoja.

Kuvat (c) Pieksämäen kaupunki. Kirjoittaja on Big Wheels ja Savo Vintage -tapahtumien tuottaja ja Big Wheels Events -yhtiön osakas.

Kymmenen Uutisiin

Seikkailut Pieksämäen seudun ja Keski-Savon matkailun ihmeellisessä maailmassa ovat vieneet vuosien varrella monenlaisiin palavereihin, tapaamisiin ja istuntoihin. On yksi asia, johon tuntuu törmäävän aina uudelleen ja uudelleen kun keskustelee matkailusta tai tapahtumista ihmisten kanssa. Se on Kymmenen Uutisten loppukevennys.

Lue loppuun

Case: Hiekanpää

Hiekanpään yläkoulun rakentamisen yhteydessä useilla eri foorumeilla on peräänkuulutettu faktoja asioiden etenemisestä ja asiaan liittyvien päätösten ajankohdista ja tekijöistä. Tähän on nyt koottu yhteenveto Hiekanpään yläkoulua ja elämänkaarikampusta koskevista Pieksämäen kaupunginhallituksen, -valtuuston ja koulutuslautakunnan päätöksistä.

Lue loppuun

Luottamuspula

Pieksämäen päätöksentekoa vaivaa luottamuspula. Luottamushenkilöt eivät luota viranhaltijoiden vilpittömyyteen ja viranhaltijat eivät luota luottamushenkilöiden kykyyn tehdä päätöksiä. Sitä harvemmin kukaan sanoo suoraan, mutta rivien välistä asia on helposti luettavissa.

Lue loppuun

Sotea viikonvaihteeksi

Pieksämäen viimeaikaista sote-keskustelua on leimannut vahva kahtiajako ja mustavalkoisuus. Jos et ole puolesta, olet vastaan. Jos olet eri mieltä, olet väärässä (ja kenties vielä tyhmä). Annetaan ymmärtää, että asioihin olisi olemassa vain yksi ainoa oikea ratkaisu ja muut ratkaisut olisivat vääriä. Lue loppuun