Kalevalankadun päiväkotijärjestelyt

Maanantain 13.7. Pieksämäen Lehdestä saimme lukea, että Kalevalan päiväkodin evakko vanhalla kaupungintalolla saa jatkua ja samat tilat, joista kunnallinen päiväkoti jouduttiin home-epäilyjen vuoksi evakuoimaan ollaan nyt vuokraamassa yksityiselle päiväkodille.

Nyt kaivataan jämerää päätöksentekoa ja selkeää pidemmän tähtäimen suunnitelmaa keskustan päiväkotiasioiden järjestelyyn.Vaikka taantuma on tuonut kuntasektorille huomattavasti päänvaivaa ja paineita säästöihin, on kuitenkin syytä katsoa kauemmas tulevaisuuteen, vaikeiden vuosien yli. Lyhytaikaiset ratkaisut eivät pidemmällä tähtäimellä ole edullisia ja lasten terveys ja hyvinvointi on asia, jonka kustannuksella ei pitäisi säästää.

Nyt olisi aika lyhytnäköisten ratkaisujen sijaan miettiä millaisissa tiloissa päivähoitoa Pieksämäen keskustassa aiotaan tulevina vuosikymmeninä järjestää. Vanhaa homeongelmaiseksi epäiltyä rakennusta ei noin vaan korjata ongelmattomaksi, eikä tällaiseen rakennukseen tulisi missään nimessä sijoittaa lasten päivähoitotiloja, joissa pahimmassa tapauksessa sekä henkilökunta että pienet kaupunkilaiset jälleen altistuvat sairauksille.

Vetoaminen siihen, että näkyviä kosteusvaurioita ei löydy tai että pitoisuudet pysyvät raja-arvojen puitteissa eivät ole riittäviä kun vaakakupin toisella puolen on oireileva henkilökunta ja lapset. Eivät ne oireet varmastikaan tyhjästä syntyneet? Vanhempien tulisi voida laittaa lapsensa päiväkotiin luottaen siihen, ettei päiväkotirakennus aiheuta lapsille oireita tai sairauksia.

Myös evakossa elävän Kalevalan päiväkodin lasten, vanhempien ja henkilökunnan tulisi voida luottaa tulevaisuuteen, tietää missä mennään ja minne päiväkoti tulee lopulta sijoittumaan. Usein tilapäisillä ratkaisuilla on taipumus muuttua pysyviksi. Toivotaan ettei tässä tapauksessa käy niin, sillä vanha kaupungintalo, vaikka hieno rakennus upealla paikalla onkin, ei sovellu lasten päiväkodiksi. Meidän tulisi nyt varmistaa, että ratkaisuja pysyvistä päiväkotikäyttöön soveltuvista tiloista tehdään mahdollisimman
pikaisesti.

Vaikka se tässä taloustilanteessa saattaa tuntua hankalalta, niin mielestämme oikea ratkaisu olisi jyrätä vanha elinkaarensa päähän tullut puurakennus maantasalle ja ryhtyä suunnittelemaan tontille päiväkotikäyttöön soveltuvaa uudisrakennusta, joka olisi kestävä ratkaisu monille uusille
sukupolville. Vaikeinakin aikoina on syytä nähdä tulevaisuuteen. Uusi päiväkotihanke olisi paitsi kaivattua elvytystä, myös selkeä signaali siitä, että me täällä Pieksämäellä panostamme tulevaisuuteen ja huolehdimme lastemme hyvinvoinnista. Pieksämäki profiloituisi paikkakunnaksi, jonne lapsiperheiden kelpaa muuttaa.

Anu Rajasuo
kaupunginvaltuutettu, terveyslautakunnan jäsen, Kesk..

Heikki Skyttä
varavaltuutettu, koulutuslautakunnan jäsen, Kok.

Marjatta Paltto
kaupunginvaltuutettu, KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja,
koulutuslautakunnan jäsen

Pekka Heiskanen
kaupunginvaltuutettu, sit. (Kok.)

Vastaa