Nähdäänkö Naiskankaalla kauppakeskus vai ei?

”Vieläkö kokoomus uskoo Ideaparkin nousuun? Jos ei, mitä tahtoisitte sen tilalle?” kysyi Vasemmistoliitto Kokoomukselta Pieksämäen ”Kysymys Kiertoon” -palstalla Sinun Savo -lehdessä 8.12.2010.

Kokoomus uskoo vapaaseen yrittäjyyteen. Naiskankaalle puuhattu kauppakeskus sen sijaan ei varsinaisesti ole uskon asia. Kaupungin tehtävä on tarjota kaavoituksen muodossa mahdollisuuksia ja varsinainen päätösvalta kauppakeskuksen toteutumisesta on sen jälkeen sijoittajien ja kauppiaiden käsissä.

Nyt kauppakeskushanke tyssäsi jo kaavoitusvaiheeseen, yrittäjille ei jätetty edes mahdollisuutta pohtia sijoituksen mielekkyyttä ja kannattavuutta. Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään Pieksämäen kauppakeskushankkeesta, vaan laajemminkin kaavoituksesta ja siitä kenellä viime kädessä on päätösvalta kaavoitusasioissa. Onko paras asiantuntijuus ja ymmärrys seudun tarpeista paikallisella tasolla maakunnassa vai asuuko viisaus jossain kehäkolmosen sisäpuolella?

Vaikka Naiskankaan alueen kaavoitustilanne radikaalisti muuttuisi tai kaupungista yllättäin löytyisi uusi parempi tontti kauppakeskukselle, ei sekään vielä riittäisi. Yleinen taloustilanne on muuttunut ja lisäksi kilpailevia kauppakeskuksia on syntymässä kovaa vauhtia niin Mikkeliin kuin Kuopioonkin. Jotta sellainen Pieksämäellekin saataisiin, olisi yritysten katsottava olevan mahdollista ja kannattavaa sijoittaa kauppakeskus Pieksämäen tarjoamalle ja kaavan mahdollistamalle alueelle.

Tilanne ei missään nimessä ole toivoton. Pieksämäellä on edelleen ne samat vahvuudet, jotka alunperin myös kauppakeskusta Naiskankaalle houkuttelivat. Ei pidä lannistua, vaan meidän on entistä kovemmin ryhdyttävä hyödyntämään näitä vahvuuksia, kuten keskeistä sijaintiamme tai hyviä liikenneyhteyksiä.

Meillä on tarjota mahdollisuuksia monelle muullekin liiketoiminnalle kuin pelkästään kauppakeskuksille. Ei juututa yhteen ajatusmalliin, vaan ollaan luovia ja kehitellään uusia ideoita.

Tärkeintä on saada synnytettyä työpaikkoja, koska niiden avulla negatiivinen väestökehitys saadaan katkaistua, pidettyä seutu elinvoimaisena ja lisättyä verokertymää vaikkapa julkisten palveluiden ylläpitämiseen.

Työpaikkojen kasvu voi perustua uusien yritysten ohella myös jo olemassa olevien seudun yritysten menestykseen. Eikä uusien työpaikkojen synnyttäminen yksin riitä, sen lisäksi meidän on muistettava pitää kiinni täällä jo olemassa olevista työpaikoista – niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Pelkän palvelualan varaan emme voi tulevaisuuttamme laskea. Tärkeää olisi lisätä myös tuotannollisia työpaikkoja eri aloilla.

Kaupungin elinkeinopolitiikan on perustuttava mahdollisuuksien luomiseen sekä luotujen mahdollisuuksien ja Pieksämäen hyvien ominaisuuksien markkinointiin potentiaalisille sijoittajille ja työllistäjille. Samalla myös olemassa olevia talousalueemme yrityksiä on tuettava ja kannustettava kasvuun.

Heikki Skyttä,

Pieksämäen Seudun Kokoomus vpj.,
kansanedustajaehdokas

Vastaa