Yöpäivystys takaisin?!

Helmikuun alussa Pieksämäen kaupunginvaltuusto on tekemässä suurta päätöstä kaupungin sote-palvelujen tulevaisuudesta. Sen johdosta julkisuuteen tuli myös tieto, että sairaalan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys, kansan suussa ”yöpäivystys” voitaisiin käynnistää uudelleen.

yopaivystysHeti alkuun täytyy muistuttaa etten ole sosiaali- ja terveysalan asiantuntija vaan ihan tavallinen itseoppinut graafikko, tapahtumatuottaja ja yrittäjä. Silti sosiaali- ja terveysasiat ovat tulleet viime vuosina hyvinkin tutuiksi, kun luottamushenkilönä minulle on toimitettu luettavaksi pitkälti toista hyllymetriä erilaista esitystä, muistiota, tutkimusta ja näkemystä aiheen tiimoilta. Ja samaa asiaa on kuunneltu lukemattomissa kokouksissa, palavereissa, seminaareissa ja televisionkin välityksellä tuntitolkulla.

Vaikken ole asiantuntija tai alan ammattilainen niin väittäisin luetun- ja kuullun ymmärtämiseni olevan kuitenkin siinä määrin kunnossa (toisinaan vaimo on kuullun ymmärtämisestä kyllä eri mieltä), että jonkinlaisen perustiedon sote-asioista olen tähän mennessä hankkinut ja sen johdosta yöpäivystysuutinen oli kyllä yllätys.

Edellisen kerran kun yöpäivystyksen lakkauttaminen oli päivän puheenaihe, meille kuntalaisille vakuuteltiin kuinka sen ylläpitäminen Pieksämäellä on silkka mahdottomuus. Se ei olisi taloudellisesti eikä resurssien puitteissa mahdollista ja lisäksi korostettiin, että yöpäivystystä jatkamalla potilasturvallisuus vaarantuisi. Tuon keskustelun jälkeen myös valtakunnallinen päivystysasetus on tiukentanut ympärivuorokautiselle päivystykselle asetettuja kriteerejä.

Yöpäivystyksen alasajoa perusteltiin ainakin minulle Pieksämäen lähtökohdista ja pieksämäkeläisten toimesta. Nyt osittain samat ihmiset sanovat, että yöpäivystys voidaankin palauttaa Pieksämäelle kustannustehokkaasti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta ja että edellisellä kerralla se olikin Mikkeli joka vei sen meiltä. Kyllä tässä vähemmästäkin hämmentyy.

Nyt kun johtavat viranhaltijat ovat niin valtakunnallisessa televisiossa kuin kirjallisesti paikallislehdessä luvanneet, että ulkoistamalla kaupungin sote-paketti yhteisyritykselle tuo paljon puhuttu yöpäivystys saadaan takaisin Pieksämäelle niin kuntalaiset ovat tottakai innoissaan ja ulkoistamisen vastustajat miettivät näkökantojaan uusiksi. Kuntalaisista moni tuntuu ymmärtäneen asian siten, että jatkossa ei enää tarvitsekaan asioida Mikkelin keskussairaalassa vaan tarvittu hoito on mahdollista saada omalla paikkakunnalla. Mikäpä sen parempaa!

Ikävä kyllä kaiken sen tiedon pohjalta mitä aiemmin on kerrottu tai sosiaali- ja terveysministeriön toimesta säädetty, ei asia vaikuttaisi olevan niin kuin sen annetaan ymmärtää olevan.

Päivystysasetuksen mukaan ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee järjestää aina yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Poikkeustapauksessa ministeriö voi myöntää luvan puhtaalle perusterveydenhuollon päivystykselle esim. pitkien etäisyyksien vuoksi. Millaiseen yöpäivystykseen Pieksämäen sairaalalla olisi siis mahdollisuus?

Pieksämäki ei sijainniltaan tai väestöpohjaltaan ole mikään poikkeustapaus. Ja vaikka olisi niin myös tällaisissa perusterveydenhuollon päivystysyksiköissä on oltava ympärivuorokautiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä henkilöstöllä riittävä osaaminen päivystyspotilaiden hoidossa. Yöpäivystys kuntalaisten toivomassa mittakaavassa siis tarkoittaisi Pieksämäen sairaalan resurssien ja päivystykseen pätevän henkilökunnan lisäämistä. Se ei vaikuta realistiselta taloustilanteessa, jossa terveydenhuollosta ollaan pikemminkin hakemassa säästöjä.

Päivystysasetuksen tarkoituksena on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Useimmiten Pieksämäen sairaalan päivystys on päiväsaikaankin vain välietappi, josta monet päivystykseen saapuvat asiakkaat jatkavat jonotuksen ja lääkärivastaanoton jälkeen matkaansa Mikkelin keskussairaalaan tai Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, kun meillä ei ole tarjolla tarvittavaa hoitoa.

Vähänkään vakavammissa ja kiireellisemmissä tapauksissa potilas päätyy useimmiten ambulanssiin, jonka henkilöstö konsultoi suoraan ensihoitolääkärien kanssa. Siihen väliin ei tarvita Pieksämäen päivystystä, kun asia ja ambulanssin määränpää selviää suoraan autosta käsin.

Pieksämäen tapauksessa yöpäivystys toteutettaisiin mitä ilmeisimmin minimiresurssein eli paikalla olisi todennäköisesti yksi lääkäri, hoitaja sekä pikanäytteenottovälineet. Karkeasti voisi todeta, että sellaiset asiakkaat, jotka aidosti ovat yöpäivystyksen tarpeessa mitä suurimmalla todennnäköisyydellä joka tapauksessa joutuvat jatkamaan matkaansa vähintään keskussairaalatasoiseen päivystykseen ja ylimääräinen pysähdys tai kierros Pieksämäen sairaalassa on vähintäänkin turha ellei jopa vaarallinen. Hoitoon pääsemisen nopeus on tietyissä tapauksessa tärkeää ja näille potilaille yhden pysähdyksen taktiikka saattaa olla kriittinen.

Ja jos tarkkoja ollaan niin, meillähän sairaalalla jo nyt päivystää lääkäri ympärivuorokautisesti – sairaalan osastolla. Jos tässä nyt yöpäivystyksellä viitataan tähän, niin silloin ihmisiä johdetaan harhaan. Jos taas ajatuksena on, että tämä osastolla päivystävä lääkäri voisi oman toimensa ohessa vilkaista myös päivystysasiakkaita, niin silloin ei kyllä täyty yöpäivystykselle kuntalaisten asettamat odotukset sen paremmin kuin ministeriön asettamat edellytykset.

Ketkä hyötyisivät vajailla resursseilla pyöritetystä yöpäivystyksestä? Flunssapotilaat, jotka ei kuitenkaan pääsisi apteekkiin ennen aamua vai kenties muut ei-kiireelliset tapaukset, jotka joutuisivat joka tapauksessa odottamaan aamuun saadakseen tarvitsemaansa hoitoa? Mitä hyötyä tällaisella minimipäivystyksellä saavutettaisiin?

Yöpäivystyksen nostaminen keskusteluun tässä vaiheessa, reilu viikko ennen ratkaisevia kaupunginvaltuuston päätöksiä, vaikuttaakin ainakin minusta hyvin erikoiselta ja tarkoitushakuiselta.

Etenkään kun asiaa ei ole nostettu esille aiemmissa valmisteluvaiheissa eikä edes kaupunginvaltuusto tai -hallitus ole yöpäivystyksen uudelleenkäynnistämistä erikseen toivonut. Ulkoistamishanke esiteltiin alunperin keinona hillitä kustannusten kasvua ja yrityksenä säilyttää edes joten kuten nykyinen palvelutaso. Lupaus jo karsittujen palvelujen uudelleen avaamisesta ja palvelun tason nostamisesta tuntuu siis epärealistiselta.

Minusta tässä ollaan eettisesti hyvin vaarallisilla vesillä, kun yöpäivystystä lupaillaan takaisin määrittelemättä tarkemmin mitä sillä tarkoitetaan. Sen johdosta ihmiset tulkitsevat yöpäivystyksen tarkoittavan jotain muuta mihin meillä todellisuudessa on mahdollisuus ja tätä ilmeistä väärinymmärrystä ei ainakaan vielä ole oikaistu kertomalla mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.

Olen aina ajatellut, että ne ovat poliitikot, jotka aina vaalien alla lupaavat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista – mutta että virkamiehetkin tekevät niin isojen päätösten alla.

Vastaa