Tuoko Siilin koulun lakkauttaminen todellista säästöä?

Siilin koulun vanhempaintoimikunta on monen muun tahon ohessa tuonut esille tilapäisen yläkouluratkaisun vaikutuksia oppilaiden arkeen ja opetukseen. Mutta kovinkaan moni ei ole vielä pohtinut tilapäisratkaisun järkevyyttä taloudelliselta kannalta. Säästöt ovat kuitenkin olleet se vankin perustelu tälle nopeutetulle yläkoulujen yhdistämiselle.

Yläkoulujen yhdistämisestä elokuusta 2013 alkaen tehdyn esityksen mukaan Siilin koulun kiinteistökustannukset ovat 240.000€ vuodessa. Samassa esityksessä mainitaan, että Hiekanpäästä vuokrattaisiin yläkoulun oppilaille tiloja samalla summalla eli vuotuiset kiinteistökulut olisivat jatkossakin arviolta 240.000€ vuodessa.

Lisäksi on esitetty, että yläkoululaisten siirtäminen Meriluodon ja Hiekanpään tiloihin lisäisi Naarajärven osalta kuljetuskustannuksia noin 20.000€ vuodessa. Tässä ei siis syntyisi säästöä, vaan 20.000€ edestä enemmän kustannuksia.

Luvattu säästö tulisikin kiinteistökustannusten sijaan henkilöstökuluista eli hallinnosta ja opetuksesta. On arvioitu, että tehokkaampi ryhmäjako ja yhteinen hallinto toisi vuodessa säästöä henkilöstökuluihin noin 100.000€ eli huomioiden kiinteistö- ja kuljetuskustannukset säästöä kertyisi näillä luvuilla laskien 80.000€ vuodessa, joka on sekin toki ihan mukava summa.

+ Hiekanpään tilojen kiinteistökustannukset 240.000e/v
+ Kuljetuskustannusten nousu 20.000e/v
– Siilin tilojen kiinteistökustannusten säästö 240.000e/v
– Hallinto- ja henkilöstösäästöt 100.000e/v
————————————————————————-
= Säästöä 80.000e/v koulutoimen budjetissa

Mutta edellä on katsottu ja laskettu asiaa ainoastaan koulutoimen näkökulmasta. Jos tarkastellaan tilapäisratkaisujen vaikutuksia kaupungin kokonaistalouden kannalta, on tehtävä vielä lisää laskutoimituksia.

Siilin koulusta maksetaan siis vuokraa ja muita kiinteistökustannuksia. Koulu on kuitenkin kaupungin omistuksessa eli koulutoimi maksaa tuon summan kaupungin kassaan tilapalvelut-yksikölle. Jos nämä omat tilat korvataan ulkopuolelta vuokratuilla tiloilla, niin silloinhan vuokra maksetaan ulos kaupungin kassasta eli kaupungin kokonaismenot kasvavat 240.000€ vuodessa. Tätä ei ole otettu lainkaan huomioon, kun säästöistä puhutaan vain koulutoimen näkökulmasta.

Jos nyt sitten summataan kaikki edellä esitetyt arviot yhteen, niin kaiken kaikkiaan siis kaupungin kokonaismenot lisääntyvät tilapäisratkaisussa ulosmaksettavalla 240.000€ kiinteistökustannuksilla ja 20.000€ ylimääräisillä kuljetuskustannuksilla. Kun otetaan huomioon henkilöstömenojen säästö 100.000€, niin tappiotahan tässä tulee eikä säästöä lainkaan: kulut kasvavat nykytilanteeseen verrattuna arviolta 160.000€ vuodessa.

+ Hiekanpään tilojen kiinteistökustannukset 240.000e/v
+ Kuljetuskustannusten nousu 20.000e/v
– Hallinto- ja henkilöstösäästöt 100.000e/v
————————————————————————-
= Kaupungin menojen lisäys  160.000e/v

Eikä tässä vielä kaikki. Jos Siilin koulu lakkaa, jää tilapalvelut-yksiköltä vuokratulot saamatta. Sille jää kuitenkin Siilin kiinteistöt, joiden ylläpito tyhjänäkään ei ole ilmaista. Jos arvioidaan Siilin kiinteistöjen ylläpidon tyhjänäkin kustantavan vaikkapa noin 100.000€ vuodessa, niin silloin tilapäisratkaisu toisi kaupungin budjettiin miinusta nykytilanteeseen nähden noin neljännesmiljoonan vuodessa.

+ Hiekanpään tilojen kiinteistökustannukset 240.000e/v
+ Kuljetuskustannusten nousu 20.000e/v
+ Siilin tilojen kiinteistökustannukset ~100.000e/v
– Hallinto- ja henkilöstösäästöt 100.000e/v
————————————————————————-
= Kaupungin menojen lisäys ~260.000e/v

Jos uutta yläkoulua odotellaan aina vuoteen 2016 asti eikä Siilin koululle löydy uusia vuokralaisia, niin säästöksi tarkoitettu tilapäisratkaisu saattaa syödä tässä ajassa kaupungin kassaan melkoisen loven.

Missä siis ne paljon puhutut säästöt ovat? Nyt pitäisi muistaa päätöksenteossa myös kokonaisvaikutusten arviointi, eikä tuijottaa vain kapeaa sektoria ja näennäisiä säästöjä.

Eikö nyt kannattaisi laittaa jäitä hattuun, selvittää ensin ihan loppuun asti miten ja milloin uusi yhteinen yläkoulu saadaan rakennettua? Tällä matematiikalla oppilaita kannattaa siirtää vasta silloin, kun asianmukaiset tilat yhdistetylle uudelle yläkoululle ovat olemassa – ja samaa tukevat myös monet muut seikat, joita ei tässä blogissa edes läpikäyty.

– – – – –

Ps. Jos joku ihmettelee, niin koulutuslautakuntahan oli tämän tilapäisen järjestelyn kannalla pitkän kokouksensa päätteeksi. Olin itsekin koulutuslautakunnan jäsenenä paikalla kokouksessa ja tein muutosehdotuksen päätösesitykseen, mutta se raukesi kun esitykselle ei tullut kannatusta. Muutosehdotukseni oli, että tilapäisjärjestelystä luovutaan ja jatketaan nykyisellä järjestelyllä, kunnes uudet ajanmukaiset ja asialliset yläkoulutilat saadaan käyttöön.

Yksi kommentti artikkeliin ”Tuoko Siilin koulun lakkauttaminen todellista säästöä?

  1. Joku jo ennätti kysyä onko tässä nyt oma lehmä ojassa. Oma jälkikasvuni on kyllä menossa yläkouluun lähivuosina, toinen 2014 ja toinen 2016, mutta Meriluodon koulun oppilasalueella tässä asustellaan eli Siilille tai Hiekanpäähän ei kumpikaan olisi menossa. Ugh.

Vastaa