Mitkä kortit kannattaa katsoa?

Miksei voitaisi katsoa Keski-Savon korttia ensin, kun liitospakkoa ei ole? Tämä kysymys on noussut esiin aika usein, kun on puntaroitu Pieksämäen mahdollista kuntaliitosselvityssuuntaa.

pekkapeliYhtä hyvin voidaan kuitenkin kysyä: miksi meidän pitäisi katsoa Keski-Savon kortti, sillä pieksämäkeläisten enemmistö on selkeästi itsenäisyyden kannalla. Etenkin kun tiedetään ettei laajan sote-alueen statukseen tähtäävässä Keski-Savon mallissa ole mahdollista tehdä pelkkää sote-yhteistyötä Keski-Savon kuntien kesken. Toteutuakseen Keski-Savon laaja sotealue edellyttää kuntaliitosta. Vain ja ainoastaan kuntaliitoksella syntyy se yli 50.000 asukkaan kunta, jolla on mahdollisuus hakea laajan sote-alueen statusta. Ja siltikään ei ole varmaa, että laajan sote-alueen asema Keski-Savoon myönnettäisiin.

Toteutuakseen Keski-Savon laaja sotealue edellyttää kuntaliitosta.

Koska tiedämme Pieksämäen vahvan tahtotilan itsenäisyyteen ja sen ettei tämä ole mahdollista Keski-Savon mallissa, niin miksi meidän pitäisi käyttää resursseja tehdäksemme selvitys, jonka lopputulosta emme olisi valmiita hyväksymään? Selvityksen tekeminen pelkästään selvityspakon vuoksi ei ole perusteltua. Se olisi karhunpalvelus myös Varkaudelle, Joroisille, Heinävedelle ja Leppävirralle. Ellei tosiaan selvitykseen lähdettäessä kaupungillamme olisi vakaa aikomus ryhtyä kuntaliitokseen – ja sitä ei ole.

Mikkelin ja Etelä-Savon suuntaan tehtävä selvitys sen sijaan tarjoaa mahdollisuuden selvittää laajan sote-alueen muodostaminen siten, että Pieksämäki säilyttää itsenäisyytensä ja todennäköisesti jatkaa perustason sote-alueena hankkien erikoissairaanhoidon laajalta sote-alueelta aivan kuten olemme hankkineet sairaanhoitopiiriltä tähänkin asti. Mikkelissä ei ole halua ryhtyä kuntaliitokseen Pieksämäen kanssa, joten päätösvalta Pieksämäen asioista säilyisi edelleen pieksämäkeläisillä ja mikäli yhteistyö Mikkelin kanssa ei meitä tyydyttäisi, meillä olisi mahdollisuus puuttua asiaan. Jos taas olisimme osa Keski-Savon kaupunkia, ei meillä olisi mitään mahdollisuutta puuttua asioiden kulkuun vaikka kuntaliitosneuvotteluissa tehdyt lupaukset ja sopimukset osoittautuisivatkin tyhjiksi. Pieksämäki olisi näet lakannut olemasta.

Itsenäisenä kaupunkina meillä on mahdollisuus vaikuttaa lähipalveluihimme toisin kuin Keski-Savon syrjäisenä kunnanosana.

Meitä pelotellaan kovasti sillä, että Mikkeli vie meiltä kaiken tai että menetämme huomattavan määrän terveydenhuollon työpaikkoja. Itsenäisenä kaupunkina meillä on mahdollisuus vaikuttaa lähipalveluihimme toisin kuin Keski-Savon syrjäisenä kunnanosana. Keski-Savon mallikaan ei automaattisesti turvaa Pieksämäen aluesairaalaa tai työpaikkoja, aivan yhtä hyvin uuden kunnan päättäjät voivat keskittää nämäkin palvelut kunnan keskipisteeseen, joka sattuu olemaan Varkaus. Kuntaliitoksissa säästöt syntyvät päällekkäisten palvelujen ja toimintojen karsimisesta, toisin sanoen monet muutkin työpaikat  ja palvelut Pieksämäellä olisivat vaarassa. Mitä luulette, keskitettäisiinkö palveluja kunnan reuna-alueella oleviin taajamiin vai kunnan keskellä olevaan keskustaajamaan?

Jos siis haluamme pitää Pieksämäen itsenäisenä ja olla jatkossakin päättämässä omista lähipalveluistamme, ei meillä ole kaksia kortteja katsottavana. Keski-Savon kortit kannattaa nostaa käteen vain siinä tapauksessa, että olemme aidosti valmiit kuntaliitokseen. Turhaan ei kannata selvitellä.

Vastaa